Stedelijke mobiliteitsuitdaging

We helpen je om je stedelijke bestemming te bereiken

Met alleen een auto bereik je binnenkort niet meer je bestemming

De wereld verstedelijkt in een enorm rap tempo. In 2050 woont 86% van de Westerse bevolking in de stad. De ruimte om ons heen wordt drukker, schaarser en steeds minder schoon. Deze ontwikkelingen hebben een enorme impact op hoe wij ons kunnen verplaatsen. De vertrouwde manier om met de auto te reizen komt onder druk te staan. We worden gedwongen ons reisgedrag radicaal te wijzigen.

Het auto-effect

Innovactory - For easier urban travel

Personenauto’s dragen in belangrijke mate bij aan de files. Auto’s zijn goed voor 83,4% van het personenvervoer in Europa.

Urban mobility challenge. We help you reach your urban destination.

Een verschuiving van auto naar multimodale vorm van reizen is veelbelovend. Men is bezig om dit te stimuleren, maar tot nu toe niet echt succesvol.

Urban mobility challenge. We help you reach your urban destination.

We moeten automobilisten overtuigen om minder te gaan rijden. Men blijft rijden, zelfs als dat niet de beste optie is, het zogenaamde “auto effect”.

Er is dringend behoefte aan een oplossing die het " auto effect " vermindert.
Wij helpen om het autogebruik te verlagen.

Gedrag effectief beïnvloeden is ingewikkeld

Wij doorbreken ingesleten vaste patronen en helpen met het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. We dringen door tot de cognitieve reisplanner en spelen in op de elementen die het keuzegedrag bepalen.

Urban mobility challenge. We help you reach your urban destination.

Waarnemen en begrijpen

We tonen alternatieven die kansrijk zijn op basis van de voorkeuren van de gebruiker en leggen de voor- en nadelen uit.

Urban mobility challenge. We help you reach your urban destination.

Willen en proberen

We nemen de gebruiker aan de hand en bieden deur-tot-deur alternatieven. Met een druk op de knop toegang tot alles.

Urban mobility challenge. We help you reach your urban destination.

Gaan doen

We plannen, regelen de toegang, de betaling en anticiperen op elke verandering. Stap voor stap begeleiding naar de bestemming.

Met een totaaloplossing met keuzevrijheid bereik je altijd je doel

Reizen in steden moet slimmer, schoner en veiliger. Je zal vaker een (deel) van je reis met andere mobiliteit moeten uitvoeren. Gemak, toegang en betalen staat centraal in onze dienstverlening. Wij combineren je eigen auto en fiets andere diensten en ontsluiten ze. We informeren je over de situatie onderweg, de mogelijkheden om te parkeren en hiervoor te betalen. Wij helpen je met één app voor al je reizen.

Gaiyo is a mobility app that allows you to plan, book and pay for all your transport.