CO2-prestatieladder

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om de opwarming van het klimaat tegen te gaan. De uitstoot van broeikasgassen moet fors worden teruggedrongen. Automobiliteit levert een grote bijdrage aan deze opwarming. We moeten de manier hoe wij met mobiliteit moeten omgaan radicaal gaan wijzigen. Gewoontes om van A naar B te reizen dienen te worden doorbroken. Innovactory International wil een bijdrage leveren om het Europese mobiliteit te verduurzamen.

Sedert de oprichting in 2013 hebben wij ons ingezet om met de ontwikkeling van onze slimme reisassistent TimesUpp het reisgedrag van onze gebruikers te verduurzamen. Al meer dan 150.000 personen hebben TimesUpp de afgelopen jaren geïnstalleerd en zijn geholpen om slimmer te gaan reizen. Onze App blijkt een groot aantal gedragsveranderende eigenschappen te hebben die onze gebruikers regelmatig aanzetten om voor een milieuvriendelijker alternatief te kiezen.

Ons bedrijf is actief bezig met haar CO2-reductie intern alsook in de keten. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie. Meer hierover is te vinden op www.SKAO.nl

Innovactory is in het bezit van een CO2-certificaat niveau 5 op de CO2-prestatieladder.

Vanuit de A.inzichten, de emissie inventarisaties hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze footprint te reduceren.

Via deze pagina op onze website willen wij u periodiek op de hoogte brengen van ons CO2-presteren. Hiernaast hebben wij intern een communicatiestructuur opgezet waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven.

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief waarin ook ons CO2-nieuws wordt meegenomen. U mag ook altijd vragen naar ons MVO-beleid.

Via mail kunt u contact opnemen als u nog geen communicatie van ons ontvangt en dit wel op prijs stelt.

Als Innovactory spelen onze initiatieven op het snijvlak van mobiliteit en spitsmijding.